Privacybeleid

BESCHERMING VAN GEGEVENS

De gegevens worden beschermd in strikte naleving van de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder EU-richtlijn 95/46/EG.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in het Verenigd Koninkrijk. Land Rover UK (Banbury Rd, Gaydon, Warwick, Warwickshire CV35 0RR) treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De serversoftware (SSL) codeert alle gegevens die wij van u ontvangen.

Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van de gegevens die wij over u bewaren. We streven naar opslag van accurate, relevante en discrete persoonlijke gegevens. We houden uw gegevens actueel en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. U bent gerechtigd om uw gegevens in te zien en eventuele onjuistheden kunt u zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Land Rover Experience geen informatie door en leent Land Rover Experience geen gegevens uit aan derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt individuele bezoekers te identificeren. U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als wij echter geen gegevens kunnen registreren, kunnen wij u geen aanvullende informatie verstrekken.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via een registratieformulier.

Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw land en de taal van uw voorkeur.

We gebruiken deze informatie voor het volgende:
1 Om uw bezoek aangenamer te laten verlopen
2 Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten
3 Om u van tijd tot tijd een e-mail toe te sturen over promotieacties of producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn

Als u informatie of andere berichten van ons wilt ontvangen, kunt u deze optie selecteren door het desbetreffende vakje op het registratieformulier te selecteren. U kunt ons op elk gewenst moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie wij onze e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geven. Mocht dit gebeuren, dan garanderen wij dat die bedrijven voldoen aan de wet Bescherming persoonsgegevens.

OVERIGE INFORMATIE DIE TIJDENS UW BEZOEK AAN ONZE SITE WORDT VERZAMELD

Telkens wanneer u de website www.landroverexperience.be bezoekt, pagina´s leest of informatie downloadt, leggen onze computers automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van de computer die u voor toegang tot onze site gebruikt.

Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers onze site benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen we onze site voor al onze bezoekers verbeteren, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd:
1. De datum en tijd van uw bezoek aan onze site.
2. Hoeveel en welke pagina´s u tijdens een sessie op onze site bezoekt en de duur van uw bezoek aan onze site.
3. Uw Internet-domeinnaam (dit kan uw Internet-serviceprovider zijn of het bedrijf waar u werkt) en het IP-adres (dit is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft) waarmee u toegang krijgt tot onze website.
4. De Internet-browser die u gebruikt (bijv. Microsoft Explorer of Netscape) en het besturingssysteem van uw computer (bijv. Windows 98).
5. De site waarop u zich bevond voordat u via een koppeling op landrover.be terecht kwam (bijv. Yahoo als u ons via een zoekprogramma hebt gevonden).

GEBRUIK VAN COOKIES

Op de site www.landroverexperience.be kunnen zogenaamde cookies worden gebruikt.

Een cookie is een regel met tekst en getallen die door onze website wordt gemaakt en op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Een cookie bevat geen persoonlijke gegevens en cookies vormen geen beveiligings- of virusrisico op uw computer.

Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, wordt door middel van cookies uw computer gekoppeld aan de informatie die u ons tijdens uw eerste bezoek of uw registratie hebt verstrekt, zodat uw computer sneller wordt herkend. Dit kan u tijd besparen.

Vanzelfsprekend kunt u ook als u geen cookies in uw browser accepteert, volledig gebruikmaken van de site.

BESCHERMING VAN EMAIL-ADRESSEN

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming hebt gegeven zoals hierboven wordt beschreven.

GEGEVENSBESCHERMING VOOR PIXELLABELS

We kunnen gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt, hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven, het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van cookies die eerder door die server op de computer zijn geplaatst. In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u uw e-mail hebt ontvangen en geopend.

AANVULLENDE VRAGEN OVER PRIVACY?

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst zelf corrigeren of verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier."