Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor onze reizen naar
DE DUINEN VAN MARQUENTERRE, DE ONTDEKKING VAN DE CHAMPAGNESTREEK,
HOME OF THE LEGEND, LAS SIERRAS DE ANDALUCIA, CORSICA, DE PROVENCE :

De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te wijzigen.

Een voorschot van 50% moet gestort worden binnen de 10 dagen
na verzending van uw inschrijvingsformulier op de volgende manier :

Overschrijving op rekening ING Bank op naam van
«VOYAGES MONTAINE»
(Lic A1208) N° 285 0323341 69
IBAN : BE71 2850 3233 4169
BIC : GEBA BE BB met referentie : Land Rover Experience.
Overschrijvingskosten voor uw rekening.

Het reisbureau zal u een contract opsturen bij ontvangst van uw voorschot.

Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de reis betaald worden.

Indien wij geen overschrijving ontvangen binnen de 10 dagen,
betekent dit automatisch de annulering van uw inschrijvingsaanvraag,
zonder voorafgaandelijke verwittiging van DRIVING EXPERIENCE.

Geen terugbetaling in geval van annulatie door uwentwege voor de reis.
Wij bevelen u aan om een annulatie-verzekering te nemen.

De betalingsvoorwaarden voor AVESNOIS, LAND ROVER DAY en STAGE LAND ROVER EXPERIENCE
zal u bij uw inschrijving vinden.