Het gebruik van de lier : programma

  • 9h00 Aankomst van de deelnemers, verwelkoming met koffie of thee.
  • 9h30 Theoretische uiteenzetting en dialoog met de deelnemers. Technische informatie over de bijzonderheden van de voertuigen.
  • 10h00 Praktische toepassingen in het kader van een workshop.
  • 12h30 Einde van de stage. Vertrek van de deelnemers.